Pārdodam

Šobrīd neviena tehnikas vienība netiek pārdota. Par nākotnes plāniem, lūdzu, jautājiet

Tomas Kavaliauskas
ĢENERĀLDIREKTORS