UPDATERAD 2019.08.13

Policy för cookies

Vad är cookies?

Cookies är filer som skickas till dig när du besöker en hemsida. De hjälper till att känna igen vilken typ av utrustning du använder och förbättra hemsidans funktionalitet och förenkla användandet av den. Användandet av cookies är helt säkert och påverkar inte på något sätt din utrustning eller informationen i dem.

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies för att kunna förbättra funktionaliteten hos våra hemsidor och mobila applikationer samt förenkla användningen av dem. Vi använder dem vidare för att kunna individualisera din surfning och det innehåll du ser samt för att kunna visa erbjudanden som kan vara aktuella för dig. Vi analyserar din surfhistoria och använder detta för att ge dig möjlighet att kunna använda våra tjänster, för statistiska syften samt för att kunna ge dig kommersiella erbjudanden och reklamerbjudanden.

Vilka cookies använder vi?

Tekniska cookies. Tekniska cookies hjälper oss att korrekt återge hemsidan innehåll i den typ av utrustning du använder. Med hjälp av tekniska cookies säkrar vi hemsidans funktionalitet och anpassar den till dina behov. Tekniska cookies är nödvändiga för att hemsidor och mobila applikationer ska kunna fungera. Utan dessa är det omöjligt att helt och hållet kunna använda vår hemsida. Denna typ av cookies samlar inte någon information om dig som kan användas för handel eller marknadsföring.

Funktionella cookies. Dessa används för att förbättra hemsidans funktionalitet och göra hemsidan bekväm att använda. Denna typ av cookies samlar inte någon information om dig som kan användas för handel eller marknadsföring.

Analytiska cookies. Dessa hjälper till att känna igen våra hemsides besökare så att vi kan anpassa hemsidans funktionalitet till våra besökare på hemsidan och dessas behov och önskemål. Med hjälp av analytiska cookies analyserar vi våra aktiviteter, vad vi gör rätt och vad vi kan förbättra, så att ditt besök på vår hemsida blir nyttigt för dig och de varor vi erbjuder aktuella. Den information som samlas av analytiska cookies är generell och inte individualiserad. Information från analytiska cookies kan användas för att visualisera de mest populära varorna, ge information om de mest aktuella varorna samt annan nyttig information under ditt surfande.

Riktade (kommersiella) cookies. Vi använder riktade (kommersiella) cookies för att kunna skräddarsy ditt surfande samt vilka varor och erbjudanden som kan vara särskilt aktuella för dig. Med riktade cookies analyserar vi surfhistoria och använder denna information i syfte att kunna ge dig kommersiella erbjudanden.

Hur kan jag förändra inställningarna för cookies?

Du kan spärra cookies genom att klicka på ikonen i meddelandets högra del. Om du klickar på ikonen aktiveras inte cookies. Du kan ändra inställningarna för cookies när som helst i inställningarna för din internetbrowser genom att markera vilka cookies du vill använda och vilka du vill ta bort. Du kan tacka nej till cookies när som helst genom att ta bort cookies från den browser där de finns. Var man kontrollerar inställningarna för cookies beror på vilken browser du använder. Om du vill veta mer om hur du kontrollerar eller tar bort cookies, besök hemsidan för din internetbrowser där det finns anvisningar.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt godkännande om att använda cookies genom att skicka en begäran via e-post info@strelelogistics.comeller ringa på +370 443 68032. Om du tar tillbaka ditt godkännande om att använda cookies måste du själv ta bort dem från din internetbrowser.