Från fabrik till byggplats i Sverige

Utmaning

I vårt sökande efter rätt lösning för en kund i Sverige kom vi fram till att en 137 tons larvkran vore de bästa lösningen. Det fanns bara ett problem - vi hade ingen sådan kran i vår fordonspark.

Lösning

Tack vara krantillverkaren kunde en 137-tonskran tillverkas, levereras, monteras och förberedas för lyftarbeten i tid.

Kranar som vi använder

“Kranförflyttning från fabrik till byggplatsen utfördes englit plan och kranen var faktiskt färdig en dag innan det var planerat. Jag är mycket nöjd över Strele logistics tjänster, särskilt med avseende på deras deltagande i planeringsskedet och hjälp med att rita scheman för kranens positionering och montering.”

– Nikita Morozov, direktör på AB „Flexrock“

Låt oss påbörja ditt projekt!