ATNAUJINTA 2019.08.20

Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Vertindami Jūsų privatumą ir siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą, žemiau dalinamės išsamia informacija, kokie Jūsų asmeniniai duomenys ir kokiems tikslams bus naudojami. Jei kyla klausimų ar turite pastebėjimų, susisiekite su mumis telefonu nr.: +370 443 68032 arba el. paštu: info@strelelogistics.com

Asmens duomenų valdytojas

UAB „Strėlė logistics“ (toliau – Bendrovė), kodas 301843679, adresas Montuotojų g. 5, Mažeikiai.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi Jums kandidatuojant užimti laisvą darbo vietą UAB „Strėlė logistics“

Kandidatuodamas į mūsų siūlomą užimti laisvą darbo vietą Jūs pateikiate savo gyvenimo aprašymą (CV) ir (ar) motyvacinį laišką. Jūsų kandidatūrai vertinti mums reikalingi žemiau nurodyti Jūsų asmens duomenys:

 1. vardas;
 2. pavardė;
 3. telefono numeris;
 4. el. pašto adresas;
 5. išsilavinimas;
 6. kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
 7. informacija apie Kandidato karjerą (buvę/esami darbdaviai, Kandidato pareigos, darbo pobūdis, trumpas pareigų aprašymas, atlyginimo dydis);
 8. kita informacija, kurią Kandidatas nurodo savo gyvenimo aprašyme arba motyvaciniame laiške arba kurią pateikia darbuotojų paieškos ir atrankos įmonės (gimimo data, gyvenamosios vietos adresas).

Jūs turite teisę mums pateikti ir kitus Jūsų asmens duomenis, juos nurodydamas savo gyvenimo aprašyme ir (ar) motyvaciniame laiške, – tokiu atveju mes tvarkysime ir tokius Jūsų pateiktus asmens duomenis bei atsižvelgsime į juos vertindami Jūsų kandidatūrą

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi siekiant įvertinti Jūsų kandidatūrą laisvai darbo vietai užimti. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų pageidavimo dalyvauti atrankoje laisvai darbo vietai užimti pagrindu.

Asmens duomenų perdavimas

Jūsų pateiktus asmens duomenis galime perduoti savo kitoms mūsų įmonių grupę sudarančioms įmonėms.

Jūsų asmens duomenys gali būti ir bus perduodami tik Jūsų sutikimo pagrindu.

Negavus Jūsų sutikimo duomenys nebus perduodami.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų asmens duomenys UAB „Strėlė logistics“ tvarkomi:

 1. Jums kandidatuojant užimti laisvą darbo vietą UAB „Strėlė logistics“ – ne ilgiau nei iki atrankos į laisvą darbo vietą vykdymo pabaigos.
 2. tuo atveju, jeigu Jūs davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis jie bus tvarkomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę:

 1. prašyti pateikti Jums informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 2. prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs manote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 3. prašyti sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio mes siekiame arba siekia trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 5. atšaukti duotą sutikimą;
 6. prašyti perkelti jūsų duomenis;
 7. pateikti skundą priežiūros institucijai.

Teisių įgyvendinimas

Savo teises galite įgyvendinti pateikdami mums rašytinį pranešimą ir nurodydami kokių veiksmų atlikimo iš mūsų, Jūsų duomenų atžvilgiu, pageidaujate. Pranešimą galite pateikti bet kuriuo Jums patogiu būdu žemiau pateiktais kontaktais, jei iš tokio prašymo ir su juo pateikiamų dokumentų galima nustatyti Jūsų tapatybę.

El. paštu: info@strelelogistics.com

Telefonu: +370 443 68032

UAB „Strėlė logistics“ buveinės adresu: Montuotojų g. 5, Mažeikiai