UPDATERAD 2019.08.22

Meddelande om administration av personuppgifter

Då vi respekterar din rätt till integritet anger vi nedan noggrann information i syfte att säkra skyddet av din personliga information om vilken personlig information vi använder samt i vilka syften den kommer att användas. Om du har frågor eller synpunkter, hör av dig till oss på telefon: +370 443 68032 eller via e-post: info@strelelogistics.com

Administratör av den personliga informationen

UAB „Strėlė logistics“ (vidare – företaget), kod 301843679, adress Montuotojų g. 5, Mažeikiai, LITAUEN.

Den personliga informationen samlas och administeras under den tidsperiod som du söker anställning hos UAB „Strėlė logistics“

När du söker anställning hos oss skickar du din levnadsbeskrivning (CV) och (eller) motivationsbrev. För att din ansökan ska kunna bedömas krävs att följande information finns tillgänglig:

 1. namn;
 2. efternamn;
 3. telefonnummer;
 4. e-postadress;
 5. utbildning;
 6. dokument som bekräftar erhållna kvalifikationer;
 7. information om din karriär (tidigare och nuvarande arbetsgivare, arbetstitlar, typ av arbete, kort beskrivning av sysslor, lönestorlek);
 8. annan information som anges i din levnadsbeskrivning eller motivationsbrev eller i brev från det företag som söker efter arbetskraft (födseldatum, boendeadress).

Du har rätt att lämna även andra personuppgifter som du anger i din levnadsbeskrivning och (eller) motivationsbrev, för vilket fall vi administrerar dem och bedömer dem med hänsyn tagen till din kandidatur.

Syftet med administration av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnat kommer att bedömas i syfte att bedöma dig för anställning på en vakans. Dina personuppgifter administreras på grundval av din önskan att delta vid tillsättandet av en anställning.

Överföring av personuppgifter

De personuppgifter som du skickat kan överföras till andra företag i vår grupp.

Uppgifterna kan endast överföras med ditt medgivande.

Utan ditt medgivande överförs uppgifterna inte.

Tidsramar för lagring av personupgifter

Dina personuppgifter administreras avUAB „Strėlė logistics“ för följande syften:

 1. begära information om de personuppgifter om dig som administreras;
 2. begära rättelse av personuppgifter för de fall där du efter att ha tagit del av de administerade personuppgifterna, anser att de är felaktiga, ofullständiga eller oprecisa;
 3. begära att personuppgifter ska raderas eller att administrationen, förutom lagring, ska stoppas för det fall att du har tagit del av dina uppgifter och kunnat konstatera att personuppgifterna administreras felaktigt eller oärligt;
 4. inte gå med på att dina personuppgifter ska administreras eller att man ämnar administrera dem för marknadföringssyften eller för syften som vi eller tredje person, som har tillgång till informationen, strävar efter;
 5. ta tillbaka ditt medgivande;
 6. begära att dina uppgifter överförs;
 7. klaga hos tillsynsmyndighet.

Åberopande av rättigheter

Du kan åberopa dina rättigheter genom att skicka ett skriftligt meddelande där du anger vilka åtgärder du önskar att vi genomför med avseende på dina personuppgifter. Du kan skicka meddelandet på det sätt som passar dig med användande av nedan angivna kontakter, om det går att fastställa din identitet med stöd av en dylik begäran samt de dokument som bifogas till den.

E-post: info@strelelogistics.com

Telefon: +370 443 68032

UAB „Strėlė logistics“ adress: Montuotojų g. 5, Mažeikiai, LITAUEN