ATJAUNOTS 2019.08.22

Paziņojums par personas datu apstrādi

Novērtējot Jūsu privātumu un vēloties nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību, zemāk sniedzam informāciju par to, kādi Jūsu personas dati un kādiem mērķiem tiks izmantoti. Ja rodas jautājumi vai ir piezīmes, sazinieties ar mums pa tālruni Nr.: +370 443 68032 vai rakstiet uz e-pastu: info@strelelogistics.com

Personas datu pārzinis

SAS (UAB) „Strėlė logistics” (turpmāk – Sabiedrība), kods: 301843679, adrese: Montuotojų g. 5, Mažeiķi.

Personas dati tiek vākti un apstrādāti, ja Jūs kandidējat uz brīvo darba vietu SAS „Strėlė logistics”

Kandidējot uz mūsu piedāvāto brīvo darba vietu, Jūs iesniedzat savu dzīves aprakstu (CV) un (vai) motivācijas vēstuli. Jūsu kandidatūras vērtēšanai mums ir nepieciešami zemāk norādītie Jūsu personas dati:

 1. vārds;
 2. uzvārds;
 3. tālruņa numurs;
 4. e-pasta adrese;
 5. izglītība;
 6. kvalifikāciju apliecinoši dokumenti;
 7. informācija par kandidāta karjeru (bijušie/ esošie darba devēji, kandidāta amats, darba veids, īss pienākumu apraksts, atalgojuma apmērs);
 8. cita informācija, ko kandidāts norāda savā dzīves aprakstā vai motivācijas vēstulē vai ko iesniedz darbinieku atlases uzņēmumam (dzimšanas datums, dzīves vietas adrese).

Jums ir tiesības mums iesniegt arī citus Jūsu personas datus, tos norādot savā dzīves aprakstā un (vai) motivācijas vēstulē, – tādā gadījumā mēs apstrādāsim arī šos Jūsu iesniegtos personas datus un ņemsim tos vērā, izvērtējot Jūsu kandidatūru.

Personas datu apstrādes mērķi

Jūsu iesniegtie personas dati tiek apstrādāti, lai izvērtētu Jūsu kandidatūru brīvajai vakancei. Jūsu personas dati tiks apstrādāti, ja Jūs izteiksiet vēlmi piedalīties atlasē, lai ieņemtu brīvo amatu.

Personas datu nodošana

Jūsu iesniegtos personas datus varam nodot citiem mūsu uzņēmumu grupu veidojošajiem uzņēmumiem.

Jūsu personas dati var tikt un tiks nodoti tikai tad, ja būs saņemta Jūsu piekrišana.

Nesaņemot Jūsu piekrišanu, dati netiks nodoti.

Personas datu uzglabāšanas laiks

Jūsu personas dati SAS „Strėlė logistics” tiek apstrādāti:

 1. ja Jūs kandidējat uz brīvo darba vietu SAS „Strėlė logistics” – ne ilgāk kā līdz atlases uz brīvo darba vietu beigām.
 2. tajā gadījumā, ja Jūs devāt piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus, tie tiks apstrādāti līdz Jūsu piekrišanas atsaukšanas brīdim.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības:

 1. lūgt iesniegt Jums informāciju par Jūsu apstrādātajiem personas datiem;
 2. lūgt izlabot Jūsu personas datus tajā gadījumā, ja, iepazīstoties ar personas datiem, Jūsu uzskatāt, ka dati nav pareizi, pilnīgi vai precīzi;
 3. lūgt izlabot personas datus vai apturēt šādu personas datu apstrādes darbības, izņemot uzglabāšanu, tajā gadījumā, ja, iepazīstoties ar saviem personas datiem, Jūs konstatējat, ka personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai negodīgi;
 4. nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati, ja šie dati tiek apstrādāti vai tiek plānots tos apstrādāt tiešās tirgdarbības nolūkiem vai likumīgajām interesēm, ko mēs vēlamies vai ko vēlas trešā persona, kam tiek iesniegti personas dati;
 5. atsaukt doto piekrišanu;
 6. lūgt pārcelt Jūsu datus;
 7. iesniegt sūdzību uzraudzības institūcijai.

Tiesību īstenošana

Savas tiesības varat īstenot, iesniedzot mums rakstisku paziņojumu un norādot, kādas darbības no mūsu puses ir jāveic attiecībā uz Jūsu datiem. Paziņojumu varat iesniegt jebkādā Jums ērtā veidā uz zemāk norādītajiem kontaktiem, ja no šāda paziņojuma un dokumentiem, kas tiek iesniegti kopā ar to, var noteikt Jūsu identitāti.

E-pastā: info@strelelogistics.com

Telefonski: +370 443 68032

SAS „Strėlė logistics” faktiskajā adresē: Montuotojų g. 5, Mažeiķi