Kurināmā tvertnes ierīkošana Kauņas koģenerācijas spēkstacijā

Izaicinājums

Atrast piemērotu vietu 500 t celtņa novietošanai ierobežotā telpā var būt sarežģīti.

Risinājums

Mūsu pieredzējušo inženieru komanda atrada īsto vietu 500 t celtņa novietošanai un montāžai, lai tas varētu paveikt celšanas operācijas droši un tām atvēlētajā laikā.

Izmantotie celtņi

Celtņa konfigurācija: 26,5 galvenā strēle, 28 m celšanas strēle un 165 t atsvari

Rasējumā atzīmēti lokālie šķēršļi

Sāksim projektu!