Fuel hopper installation på Kaunas värmeverk

Utmaning

Att hitta rätt plats för en 500-tonskran kan vara krävande om utrymmet på platsen är begränsat.

Lösning

Vår grupp av erfarna ingenjörer hittade rätt plats att placera och montera 500-tonskranen så att den skulle kunna utföra lyftarbeten i tid.

Krankonfiguration – 26,5 m huvudarm, 28 m jibbarm och 165 ton motvikter

Hinder på platsen är markerade på ritningen

Låt oss påbörja ditt projekt!